TCM Grupp

Liider rahvusvahelises võlamenetluses

Kas otsid rahvusvahelist võlgade sissenõudmise võrgustikku, mis suudaks Sinu välisvõlad tõhusalt ja kulutõhusalt sisse nõuda? TCM Grupp pakub Sulle selles partnerlust.

TCM Grupp on unikaalne rahvusvaheline allianss. See koosneb eri riikides olevatest inkassoagentuuridest ja juriidilisi teenuseid osutavatest ettevõtetest ja sellisena annab meie kliendile eelise professionaalse ja rahvusvahelise võlamenetluse valdkonnas.

TCM Grupp on esindatud rohkem kui 135 riigis ja majandusregioonis üle terve maailma. Selle tõttu on TCM Gruppi kuuluval ettevõttel unikaalne võimekus pakkuda rahvusvahelises majandusruumis tegutsevale kliendile võlamenetlusteenust kiiretest ja effektiivsetest lahendustest kuni keeruliste ja väljakutset toovate lahendusteni välja. Teenus toimib põhimõttel “No Win, No Fee” – pole tulemust, pole tasu. Kõik TCM Gruppi kuuluvad partnerettevõtted on oma regioonis tuntud ja omavad liidripositsiooni võlamenetluse valdkonnas. Lisaks toetuvad kõik allianssi kuuluvad ettevõtted TCM Grupi eetikakoodeksile ja ka kohalikule seadusandlusele ning regulatsioonidele, pakkudes kliendile kvaliteetset ja usaldusväärset teenust.

Osana meie kvaliteedikontrolli süsteemist läbivad TCM Grupiga liituda soovivad partnerettevõtted põhjaliku monitooringu ja valimisprotsessi. Nii agendid kui ka liikmed on TCM Grupiga liitumise järel lepingulises suhtes grupiga ja kohustuvad jälgima rangeid tegevusstandardeid. Grupi range valikuprotsess eelistab rahvusvahelisi võlgade sissenõudmise agentuure, kuna nende kogemus rahvusvahelise võlgade sissenõudmise valdkonnas aitab kaasa asjatundlikkuse tasemele, mis tavaliselt pole üksnes kohalikes huvides tegutsevates agentuurides kättesaadav.

Külasta meid: http://tcmgroup.com/

Märgi meeldimine: http://www.facebook.com/tcmgroup

Vaata meid: https://www.youtube.com/watch?v=n7wm0FrFAt8

Äri ja raha ei tunne piire –

sissenõudmine kõikjal maailmas

Õiglane hind

Teame õiglast võlgade sissenõudmise väärtust –  väärtust meie tipptaseme ja professionaalse maine säilitamisel ning teie ärisuhteid silmas pidades. Oleme enam kui 30 aasta jooksul olnud teerajajad võlgade sissenõudmisel, sõbaliku, kuid kindla lähenemisviisi suunas, muutes võlgnikkliendi valmisolekut tasuda tekkinud kohustus.

Professionaalsus

Koondame hoolikalt valitud ja pädevad krediidihaldusspetsialistid ja võlgade sissenõudmise agendid TCM Grupi võrgustikku. Üksteiselt õppides ja üksteisega koostööd tehes on koondunud parimad praktikad.

Kvaliteet

Alates TCM Grupi asutamisest 1987. aastal on tähtsaks peetud kvaliteedi eest seismist igas rahvusvahelises võlgade sissenõudmise protsessis – alates teenuse tellimisest ja võlgniku kontaktide haldamisest kuni kohtuvälise või kohtuliku lahendini ning võlgade sissenõudmise lõpetamiseni turvaliste elektrooniliste rahaülekannete kaudu, mis on partnerite vahel alati liikunud õigeaegselt.

OK Incure TCM grupis

Oleme osanik võlanõudjate grupis TCM Group International alates 2006. aastast, milles eelnevalt olime 2003. aastast alates olnud agendi staatuses. Seoses pideva arengu, rahvusvahelise usalduse ja nõuete täitmisega omistati Incurele osaniku staatus grupis. Osaniku staatusega kaasneb muude soodustuste kõrval ka ainuesindusõigus grupisiseste võlanõuete sissenõudmisel Eesti Vabariigis.

OK Incure kaudu saab Eesti firma või eraisik piiriüleste võlgnevuste sissenõudmisel abi enam kui 135 välisriigis. Meie katame teie vajadused nii Euroopas kui ka kaugemate maailmajagude pinnal, peamistes majanduse ja rahvusvahelise kaubavahetuse piirkondades üle maailma. Just osanikustaatus annab meie klientidele parimad võimalused kiirema ja odavama võlamenetluse läbiviimiseks välisriikides. TCM Group International on maailma juhtivamaid organisatsioone võlgade sissenõudmisel.

Switch The Language

  WE WANT TO HEAR FROM YOU

  ADDRESS

  OK INCURE OÜ
  Marienthali Keskus (5. floor)
  Mustamäe tee 16, 10617
  PHONE: +372 675 5820
  EMAIL: mail @ okincure.ee
  Monday-Friday 09:00-17:00
  Registry code: 11542046
  Tallinn, ESTONIA

  OTHER WAYS TO CONNECT