B2 Impact Grupp

OK Incure B2 Impact Grupi ettevõttena

OK Incure on üks juhtivatest võlahaldusega tegelevatest ettevõtetest Eestis, kuulume B2 Impact Gruppi.

Pöörame juba koostöö alguses tähelepanu kliendi vajaduste väljaselgitamisele. Oleme orienteeritud positiivsete kliendisuhete loomisele, mille juures on fookus suhete pikaajalisel hoidmisel, koostöö edasiarendamisel. Ettevõtted väärtustavad võlgade sissenõudmise teenuse raamlepingu olemasolu, et igal ajahetkel oleks võimalik kaasata ettevõtte enda äri või tegevusvaldkonda hästi tundev inkassopartner, kelle hoolde oma makseraskustesse sattunud kliendid usaldada. Võlahalduse toe nõudlus võib olla ka ajutine ja teinekord võla sissenõudmisega ongi tõesti kiire, oluline on head partnerit otsima ja hindama hakates mitte aega raisata.

Grupiga liitumine on OK Incurele andnud ligipääsu uutele turgudele Euroopas ning toonud meile värskeid ideid ja tehnoloogilisi lahendusi, mille abil me saame pakkuda nii kohalikele kui ka piiriülestele klientidele parimat teenindust. Nõuete menetlemisel kasutame meetodeid, mis toimivad ja mille toimimist on grupi tasemel testitud ja kinnitatud, sealjuures arvestame kohaliku turu iseärasusi.

B2 Impact Grupp on Euroopa võlamenetluse turul liidrite seas. Grupi ettevõtete kaudu oleme esindatud enam kui 20 Euroopa riigis.

Hinnatud kogu Euroopas

B2 Impact Grupp on ulatuslikul moel esindatud enam kui 20 riigis Euroopas, lisaks omab grupp kohapealset esindust mitmes riigis. Kontsern on pidevas arengus, teostades laienemisplaane peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopas.

Euroopa liider võlamenetluses

B2 Impact Grupp pakub tuge pankadele ja krediidiasutustele tekkinud võlaportfellide loovutamisel ja kolmanda osapoolena sissenõudmisteenuse osutamisel. Meie koostööpartnerid saavad usaldada kontserni ettevõtete pikaajalist kogemust võlahalduse valdkonnas ja omandatud parimaid praktikaid.

Tugev juhtkond

B2 Impact Gruppi juhib tugev juhtkond, mis koosneb inimestest, kel on pikaajalised kogemused suurettevõtete juhtimisel, mis on olnud Skandinaavias võlahalduse valdkonnas turuliidriks.

Koostöö finantsettevõtetega

B2 Impact Grupi koostöö pankade ja finantsettevõtetega seisneb eeskätt võlaportfellide ostmises ja kolmanda osapoolena võlgnevuste sissenõudmisel. Soetatakse nii tagatud kui ka tagatiseta lepingujärgselt toimivaid, kõrgenenud riskiga ja mittetoimivaid varasid. Teenuseosutamisel on peamised valdkonnad meeldetuletus ja inkasso.

Konkurentsieelis

B2 Impact Grupi ärimudel põhineb parimate, paindlike ja tõhusate lahenduste pakkumisel, mis on kohandatud vastavalt klientide individuaalsetele vajadustele. Grupp hoolib kõrgeimatest tööstandarditest ja kõigile äripartneritele ning klientidele osutatavate teenuste kvaliteedist. Tänu sellele on B2 Impact Grupp loonud püsiva konkurentsieelise ja grupist on saanud juhtiv Euroopa võlaspetsialist.

B2 Impact Grupp püüab tagada, et tema pakutavad teenused oleksid kõrgeima kvaliteediga ja tagaksid klientidele parima teenuse ja abi. Sel põhjusel on B2 Impact Grupp oma käitumisjuhendis sätestanud selged põhimõtted, mis toetavad igapäevast tegevust ning toetavad ka vastutustundliku tööandjana, usaldusväärse ettevõttena ja pankade ning  teiste finantsasutuste kliente toetava ettevõttena tegutsemist.

Switch The Language

  WE WANT TO HEAR FROM YOU

  ADDRESS

  OK INCURE OÜ
  Marienthali Keskus (5. floor)
  Mustamäe tee 16, 10617
  PHONE: +372 675 5820
  EMAIL: mail @ okincure.ee
  Monday-Friday 09:00-17:00
  Registry code: 11542046
  Tallinn, ESTONIA

  OTHER WAYS TO CONNECT