Privaatsuspoliitika

Teavitus klientide ja/või teiste kontaktide isikuandmete töötlemise kohta

1. OK Incure OÜ – mille registrijärgne asukoht on Mustamäe tee 16, Tallinn, registrikoodiga 11542046, telefon: 675 5820, e-post: mail@okincure.ee (edaspidi „ettevõte”) – on klientide ja/või teiste kontaktide isikuandmete vastutav töötleja.

2. Ettevõte töötleb isikuandmeid õigusnormide ja isikuandmetekaitse üldmääruse 2016/679 (edaspidi „GDPR”) sätete alusel ning samuti Lepingu ja õigustatud huvide, mis tulenevad isikuandmete edastamisest ettevõtte grupi ettevõtetele sisemise halduse eesmärkide jaoks.

3. Õigusnormide sätetes nõutud andmete esitamine on seadusega kehtestatud. Muude andmete esitamine on vabatahtlik ning nende esitamata jätmine ei too kaasa negatiivseid tagajärgi.

4. Ettevõte töötleb klientide ja/või teiste kontaktide isikuandmeid niivõrd, kuivõrd see puudutab poolte vahelisi lepingulisi suhteid ja sellega seotud eesmärke ning eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 • kolmandate osapoolte dokumentide säilitamine;
 • rahaliste maksete tegemine;

Ettevõte töötleb klientide ja/või teiste kontaktide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
Vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärus art. 6 (1) f õigustatud huvi alusel
klientide ja/või teiste kontaktide nõuete ja/või tagatise inkassomenetluse haldamise rahulolu uuringute läbiviimiseks, et parandada Ettevõtte protsesse ning klientide ja/või teiste kontaktide õiglast kohtlemist.

5. Ettevõte teavitab klienti ja/või teisi kontakte, et tema isikuandmeid võib avalikustada m.h järgmistele kategooriatele:

 • ettevõtte grupi üksused – sisemise halduse eesmärgil;
 • IT-teenuse pakkujad;

6. Ettevõte teavitab klienti ja/või teisi kontakte, et periood, mille jooksul ettevõte säilitab isikuandmeid, määratakse kindlaks vastava seaduse ja muude kohaldatavate õigusnormide alusel.

7. Ettevõte teavitab klienti ja/või teisi kontakte, et andmesubjektil on GDPR-is sätestatud piires ja tingimustel õigus nõuda ettevõttelt:

 • juurdepääsu enda isikuandmetele;
 • enda isikuandmete parandamist;
 • enda isikuandmete kustutamist;
 • andmetöötluse piiramist;
 • õigust esitada vastuväiteid töötlemiseks;
 • andmete ülekandmist.

8. Kui ettevõte töötleb kliendi ja/või teiste kontaktide isikuandmeid nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Selline tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

9. Ettevõte teavitab klienti ja/või teisi kontakte, et andmesubjektil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus, kui leiab, et tema isikuandmete töötlemine rikub GDPR-i.

10. Klient ja/või teised kontaktid võivad andmekaitsespetsialistiga (AKS) ühendust võtta e-posti teel mail@okincure.ee, aadressil Mustamäe tee 16, Tallinn 10617 või järgmisel telefoninumbril 675 5820.

Switch The Language

  WE WANT TO HEAR FROM YOU

  ADDRESS

  OK INCURE OÜ
  Marienthali Keskus (5. floor)
  Mustamäe tee 16, 10617
  PHONE: +372 675 5820
  EMAIL: mail @ okincure.ee
  Monday-Friday 09:00-17:00
  Registry code: 11542046
  Tallinn, ESTONIA

  OTHER WAYS TO CONNECT